fbpx

Угода про проведення тест-драйву

Клієнт, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю „Артсіті” (надалі – «Підприємство») з іншої сторони, що надалі в тексті Договору разом іменуються “Сторони”, окремо – “Сторона”, уклали цю угоду про таке:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1.  Підприємство проводить з Клієнтом безоплатну пробну поїздку (далі – «Тест-драйв») на автомобілі Підприємства марки Toyota, вказанного у формі заявки на тест-драйв (далі – “Автомобіль”), з метою вивчення Клієнтом експлуатаційних якостей автомобілів Підприємства та прийняття рішення про придбання автомобілів з асортиментного переліку Підприємства.

1.2.   Під час Тест-драйву керує Автомобілем Клієнт на підставі цієї угоди.

2.  ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ  УГОДИ

2.1.   Клієнт здійснює Тест-драйв виключно в присутності представника Підприємства як пасажира.

2.2.   Час початку і час завершення Тест-драйву обов’язково фіксуються в журналі, що зберігається у Виконавця.

2.3.  Клієнт зобов’язаний мати при собі діюче посвідчення водія відповідної категорії. Загальний стаж водіння автомобілем відповідної категорії на момент проведення Тест-драйву повинен бути не менш 2 (двох) років. Клієнт несе особисту і повну відповідальність за достовірність та чинність посвідчення водія на момент проведення Тест-драйву.

2.4. Перед початком Тест-драйву Клієнт зобов’язаний ознайомитися із Правилами проведення Тест-драйвів на підприємстві, правилами техніки безпеки, інструкцією з експлуатації Автомобіля, маршрутом проведення  Тест-драйву, та суворо їх виконувати.

2.5.   Час проведення Тест-драйву фіксується сторонами в журналі реєстрації тест-драйвів автомобіля.

2.6.   Клієнт зобов’язаний

– дотримуватись Правил дорожнього руху;

– виконувати вимоги представника Підприємства з приводу цієї угоди та керування Автомобілем, якщо такі вимоги не протирічать Правилам дорожнього руху;

– дотримуватись правил і інструкцій, названих в п. 2.4 цієї Угоди.

2.7.    Підприємство зобов’язане:

– надати Клієнту Автомобіль у справному стані, заправлений паливом;

– надати можливість Клієнту ознайомитися із правилами, викладеними в п. 2.4. угоди;

– забезпечити в Автомобілі присутність свого представника, який представлятиме Підприємство з питань виконання цієї угоди.

2.8.   Клієнт повинен повернути Автомобіль і отримане від Підприємства майно в момент завершення Тест-драйву.

2.9.  Тест-драйв повинен бути завершений в місці його початку після закінчення маршруту Тест-драйву.

Представник Підприємства вправі припинити Тест-драйв та дану угоду в будь-який момент на власний розсуд, відповідна вимога представника Підприємства є обов’язковою для Клієнта і останній повинен негайно зупинити Автомобіль з виконанням Правил дорожнього руху та повернути Автомобіль.

2.10.   Угода, крім умов відповідальності, припиняє дію в момент завершення тест-драйву.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

3.1.  Особисту відповідальність за порушення Правил дорожнього руху під час Тест-драйву, за стан власного здоров’я і допустимість до керування автомобілем, за порушення цієї угоди, за спричинення шкоди майну, життю, здоров’ю Клієнта, Представника Підприємства, третіх осіб несе Клієнт.

3.2.  За пошкодження під час проведення тест-драйву окремих частин автомобіля, а саме – гуми, дисків, ковпаків, матеріальну відповідальність несе водій Автомобіля.

3.3 Клієнт цим підтверджує, що при укладанні цього Договору він отримав повний інструктаж з приводу експлуатації транспортного засобу, його властивостей, виконання та дотримання умов цього Договору та договорів страхування автомобіля

4. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 4.1     Цим я надаю однозначну згоду на обробку моїх персональних даних ТОВ «Артсіті» (61058 м. Харків , вул. Клочківська, 59 ,  ПІІ «Тойота-Україна» (проспект Степана Бандери, 24-Б, м. Київ 04073) та іншим компаніям групи Тойота (незалежно від країни) з метою надання сервісних, гарантійних та інших супутніх послуг щодо продукції під торговельними марками «Toyota» та/або «Lexus», маркетингової діяльності досліджень ринку та споживацького попиту та інших сумісних цілей на строк, необхідний для реалізації вказаної мети, на умовах, встановлених повним текстом цієї згоди, розміщеним на веб-сайті https://www.toyota.ua/legal/personal-data, а також надаю згоду на отримання повідомлень рекламно-інформаційного характеру.

Я повідомлений(а) про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», ознайомлений(а) та погоджуюся з вищезазначеним повним текстом цієї згоди.